Toon video

Groeicijfers uitzendmarkt administratieve sector

De ABU-Marktmonitor is weer met nieuwe cijfers gekomen voor de administratieve sector. De ABU-Marktmonitor meet operationele uitzendomzet van alleen uitzendondernemingen in verschillende sectoren, waaronde de administratieve sector.

Wat zich in de voorgaande perioden al aftekende wordt ook in de jaarcijfers over 2010 bevestigd. De administratieve sector vertoont voorzichtige tekenen van herstel. In 2010 is de sector gekrompen met 8% in zowel uren als omzet. Ook in periode 1 van 2011 was er nog een kleine krimp waar te nemen, maar in de tweede periode zijn de cijfers van de administratieve sector positief. Het aantal uitzenduren is toegenomen met 2% en de omzet is ten opzichte van periode 2 2010 toegenomen met 1%.

Managers willen traditioneel cv

Netwerksites zijn ontzettend populair. Toch geven Nederlandse managers de voorkeur aan een traditonele motivatiebrief en cv boven een online profiel op LinkedIn, Facebook of Twitter.

Dit blijkt uit onderzoek van Heliview in opdracht van Office Team.

Slechts 6 procent van de Nederlandse managers geeft aan een voorkeur te hebben voor een link naar een netwerksite. 30 procent vindt een link goed, maar wel samen met een motivatiebrief. 56 procent ziet graag een traditionele motivatiebrief en cv.

Online werving

Sociale netwerksites worden ook nog nauwelijks gebruikt om nieuwe medewerkers te werven. Slechts 13 procent van de managers maakt er gebruik van. De meest gebruikte middelen om te werven zijn de website van het eigen bedrijf (61 procent) of advertenties op online vacaturesites (56 procent).

Bron: www.flexmarkt .nl

Matchone biedt leegstand-service

Heeft u ook leegstaande kantoorpanden?

Wij hebben de oplossing!

Neemt u gerust contact op voor meer informatie:

070-3705060 of via info@matchone.nl

Enorme toename leegstaande kantoren

AMSTERDAM - Het aantal leegstaande kantoren zal de komende jaren toenemen tot een kwart van alle kantoorruimte in 2015. Dat concludeert ABN Amro uit een onderzoek waar over het Financieele Dagblad vrijdag schrijft.

Volgens ABN Amro is de belangrijkste oorzaak van de groeiende leegstand het feit dat steeds meer werknemers –deels- vanuit huis werken. Volgens het rapport leidt het ‘nieuwe werken’ tot drie miljoen vierkante meter minder vraag naar kantoorruimte.

Een andere oorzaak is het afnemende aantal ambtenaren in Nederland. De overheid is nu nog goed voor zo’n 21 procent van het gebruik van kantoorruimten, ambtenaren bezetten zes miljoen vierkante meters.

“Deze factoren hebben een stevige impact op de waardering van vastgoed.Ook in de ogen van banken”, zegt hoofd onderzoek van de vastgoedtak van ABN Amro Erik Steinmaier tegen de krant. Sinds 2007 is de waarde van kantoorbeleggingen in totaal ongeveer vijftien procent gedaald.

Op dit moment staat veertien procent van de kantoorruimte in Nederland leeg.

Werknemers massaal op zoek naar nieuwe baan

AMSTERDAM -  Maar liefst 74% van de werknemers geeft toe ’latent werkzoekend’ te zijn, vacatures te raadplegen en in hun netwerk rond te kijken naar nieuwe uitdagingen.

  Nu de economie weer aantrekt, kijken steeds meer werknemers uit naar een nieuwe baan, blijkt uit onderzoek van Right Management, onderdeel van uitzendconcern Manpower. Vooral hoger opgeleiden zien nu de crisis voorbij is volop nieuwe kansen.

  Niet minder dan 56% van de werknemers met een managementfunctie of hoger is al benaderd door een concurrerend bedrijf om van job te veranderen. Voor de werkgevers zijn dit zorgelijke cijfers. Met het oog op de verwachte personeelskrapte als gevolg van de vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt is het juist nu belangrijk om talent in huis te houden.

  Ontevreden

  Lynn Coutigny, general manager Benelux bij Right Management, zegt dat het eenvoudig te verklaren is dat werknemers ontevredener dan ooit lijken. "We komen net uit een crisis, die in Nederland weliswaar minder ingrijpend is geweest dan in sommige andere landen, maar waarin mensen toch geconfronteerd zijn met onaangename maatregelen die hun werkgever noodgedwongen moest nemen."

  Betere kansen

  "Vrijwel alle organisaties moesten meer doen met minder personeel. Er zijn ontslagen gevallen, vrijgevallen vacatures werden niet opgevuld, waardoor de werkdruk flink is toegenomen, terwijl tegelijkertijd minder variabel loon en bonussen zijn uitbetaald. Eerst hebben mensen nog wel begrip voor al die bezuinigingen, maar inmiddels is de grens bereikt en kijkt men – zeker nu de markt aantrekt - uit naar betere kansen elders.”

  Bron: telegraaf.nl, Paola van de Velde

  Uitzendsector blijft groeien

  di 22 feb 2011, 10:46

  LIJNDEN (AFN) - De werkgelegenheid in de uitzendsector blijft groeien. In de eerste vier weken van dit jaar lag het totale aantal door uitzendkrachten gewerkte uren 10 procent hoger dan in dezelfde periode in 2010, zo meldde brancheorganisatie ABU dinsdag. De omzet van de uitzendbedrijven nam eveneens met 10 procent toe.

  Vooral in de techniek en de industrie nam de vraag naar uitzendkrachten flink toe. Het aantal uren in de technische sector lag 31 procent hoger dan een jaar geleden. In de industriële sector nam de vraag naar uitzendkrachten met 17 procent toe.

  Maar in de administratieve en medische sector was sprake van een daling. Het aantal uitzenduren in de medische sector liep met 11 procent terug en in de administratieve sector met 2 procent.

   

  Bron: Telegraaf.nl

  Krapte op de arbeidsmarkt wordt weer een probleem

  Sinds de economie weer aantrekt is de 'war for talent' een van de grootste prioriteiten van bestuurders. De beschikbaarheid van talent, kennis en kunde wordt door CEO's wereldwijd genoemd als één van de belangrijkste bedreigingen voor toekomstige groei. Dat blijkt uit het 14e CEO Survey dat PwC onlangs presenteerde. Op wereldschaal ziet 56 procent dit als een groot probleem. In Nederland ligt dit nog iets hoger met 63 procent. De urgentie lijkt in Nederland meer te worden gevoeld. 61 procent van de geïnterviewde Nederlandse CEO's wil dit probleem de komende twaalf maanden voortvarend aanpakken

  Bron: nationalevacaturebank.nl

  De Enquête staat online

  Zoals aangekondigd staat nu eindelijk de enquête online. Omdat wij als Matchone gespecialiseerd zijn in receptiediensten, willen wij periodiek de mening en ervaringen van ondernemers onderzoeken. Met deze informatie kunnen wij onze diensten nog meer verbeteren. Slechts enkele minuten van uw tijd helpen ons enorm en geven u inzicht in uw receptiediensten. Ook ondernemers zonder receptie kunnen de enquête invullen.

  Als dank krijgt u het verslag van het marktonderzoek toegestuurd en verloten wij 20 Iris-cheques.

  De enquête kunt u invullen door op onderstaande link te klikken:
  http://online.quaestio.com/survey/qst/MATCHONE

   

  Naar boven

  Social netwerken tijdens kantooruren gevaarlijk

  Uit onderzoek van de Europese politieorganisatie Europol blijkt dat werknemers die onder werktijd  social media sitesals Facebook, Hyves en LinkedIn bezoeken, zij op hetzelfde moment bedrijfsnetwerken blootstellen aan virussen en andere gevaarlijke software. Europol baseert haar bevindingen op onderzoek naar het gebruik van internet in de VS, waar het volgens de organisatie algemeen geaccepteerd is om onder werktijd Facebook en soortgelijke sites te bezoeken. Ruim 30% van de mkb-bedrijven zou via dat soort sites geïnfecteerd zijn met schadelijke software en 35% van die bedrijven liep financiële schade op.

  Bron: nationalevacaturebank.nl

  Nederland werkt stug door bij flinke verkoudheid

  Opvallend veel Nederlandse werknemers gaat gewoon naar het werk bij een flinke verkoudheid. 7 op de 10 meldt zich niet ziek, zegt geneesmiddelenfabrikant VSM, naar aanleiding van een onderzoek onder 1.500 werknemers. Het kwart Nederlanders dat zich wel onder deze omstandigheden ziek meldt, geeft de ziekmelding doorgaans zelf telefonisch door. 2% laat iemand anders bellen om zichzelf ziek te melden en gelukkig is het aandeel dat zich per sms ziek meldt klein met slechts 1%.

  Bron: Nationalevacaturebank.nl

  Groeicijfer uren en omzet Administratief (ABU)

  Bron: ABU/Intellex

  De administratieve sector heeft het nog steeds erg moeilijk met het herstel. Gemiddeld is de sector over de eerste 11 perioden van 2010 10% gekrompen in uren en omzet. Het herstel laat langer op zich wachten dan vooraf werd voorspeld. Enig perspectief wordt geboden door het feit dat de krimp in uren in fase A sterk afgenomen is, dat doet vermoeden dat het herstel toch dichterbij is. De uren in fase B en C schommelen de laatste periodes heen en weer tussen een bescheiden groei en krimp.

  Marktontwikkelingen periode 12

  In periode 12 (week 45 – 48) groeide het aantal uitzenduren met 12% en de uitzendomzet nam ook toe met 12% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde een gelijk aantal werkbare dagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus geen correctie toegepast. Voor de medische sector gold dat het aantal uren daalde met 13% en de omzet nam af met 17%. De administratieve sector is gegroeid met 2% in uren en 3% in omzet. De uren in de industriële sector vertonen een stijging van 19% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 21%. Het aantal uren in de technische sector steeg met 29% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met 26%.

   

  www.abu.nl

  Bij 62% van de uitzendvestigingen vindt u 100% zekerheid

  Deze week is de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) de campagne ABU Het keurwerk gestart. Met deze campagne in landelijke dagbladen, vakbladen, op de radio en op internet maakt de ABU opdrachtgevers duidelijk dat zij moeten letten op het keurmerk van de ABU, want dat maakt het verschil. Bij ABU-aangesloten uitzendbureaus komt u niet voor verrassingen te staan en voldoen de uitzendbureaus aan de hoogste kwaliteitseisen. De rol van flexibele arbeid wordt belicht in de campagne, want zonder flexwerk staat een onderneming (en de Nederlandse economie) stil.

  Met flexibele arbeid kan uw organisatie echt alle kanten op. Maar hoe weet u zeker dat het de goede kant is? “Met een uitzendbureau dat is aangesloten bij de ABU komt u niet voor verassingen te staan”, aldus ABU-directeur drs. A. (Aart) van der Gaag. “Om onze blauwe sticker op de voordeur te krijgen, moeten uitzendbureaus aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Bij ABU-uitzendbureaus weet u zeker dat flexibele arbeid in goede handen is. Wij hebben strenge eisen op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid op de werkvloer, het naleven van onze CAO voor Uitzendkrachten en afdracht van sociale premies en belastingen. Maar het gaat ons niet alleen om de regels, maar ook of het uitzendbureau de kwaliteit levert waar opdrachtgevers maar ook uitzendkrachten op rekenen.”

  Marktontwikkelingen 2010

  In periode 11 (week 41 – 44) groeide het aantal uitzenduren met 10% en de uitzendomzet nam toe met 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde een gelijk aantal werkbare dagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus geen correctie toegepast. Voor de medische sector gold dat het aantal uren daalde met 12% en de omzet nam af met 14%. De administratieve sector is gekrompen met 1% in uren en 3% in omzet. De uren in de industriële sector vertonen een stijging van 17% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 19%. Het aantal uren in de technische sector steeg met 27% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met 22%.

  De enquête komt eraan!

  We zijn hard bezig de puntjes op de i te zetten met onze enquête. Het doel van deze enquête is om het beeld en de wensen van bedrijven in kaart te brengen omtrent receptiediensten.

  Wil je ook deelnemen aan deze enquête? Binnenkort komt hij op onze website te staan. Er staat natuurlijk een leuk presentje tegenover!